Trường Mầm non Gia Sàng là trường mầm non có chất lượng đội ngũ nhân sự cao. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Gia Sàng xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. 

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm)..

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 cháu với 3 cô giáo

Lớp mầm (3- 4 tuổi): 25 cháu với 2 cô giáo

Lớp chồi (4 – 5 tuổi): 30 cháu với 2 cô giáo

Lớp lá (5 – 6 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo