Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 21
Tháng 11 : 2.143
Năm 2022 : 21.625
ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2020-2021 VÀ ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH NĂM HỌC 2020-2021 VÀ ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện: Quyết định số 160/QĐ-GDĐT, ngày 15/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên                  Quyết định số 162/QĐ-GDĐT, ngày 16/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thái Nguyên