Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 21
Tháng 11 : 2.143
Năm 2022 : 21.625
Ngày ban hành:
13/01/2022
Ngày hiệu lực:
13/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Năm học 2017-2018, trường Mầm non Gia Sàng có 17 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó có 2 cán bộ quản lý, 2 nhân viên và 13 giáo viên. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 82,4%. Các cô giáo luôn luô yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trồng người.

 

Dưới đây là danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mầm non Gia Sàng (file đính kèm)

Ngày ban hành:
23/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực