Nội quy - Chính sách
Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 17
Tháng 11 : 1.859
Năm 2021 : 26.805
Ngày ban hành:
23/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Năm học 2017-2018, trường Mầm non Gia Sàng có 17 cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó có 2 cán bộ quản lý, 2 nhân viên và 13 giáo viên. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 82,4%. Các cô giáo luôn luô yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình tâm huyết với sự nghiệp giáo dục trồng người.

 

Dưới đây là danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mầm non Gia Sàng (file đính kèm)

Ngày ban hành:
23/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook